VPRM材料编码在海洋石油工程建造中的深化应用
黄太安, 宋峥嵘, 喻龙, 张小钢, 蒋小华, 王佳, 徐庚, 尹宝瑞
Deepening Application of VPRM Material Coding in Offshore Oil Engineering Construction
Tai-an HUANG, Zheng-rong SONG, Long YU, Xiao-gang ZHANG, Xiao-hua JIANG, Jia WANG, Geng XU, Bao-rui YIN
海洋工程装备与技术 . 2014, (1): 91 -94 .