Design of Low-Power Platform for Deepwater Riser Underwater Monitoring
Hao BAI, Meng-na ZHANG, Xiao-hong SHEN, Hai-yan WANG
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2015, (2): 133 -137 .