Application of Subsea Structure Scouring Incipient Assessment Based on FLUENT in Indonesia Subsea Pipeline Project
Zi-peng ZHOU, Wen-jun ZHONG, Mei-zhen ZHOU, Guo-min SUN, Le-qin WANG, Chun-hong HU
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2015, (1): 45 -49 .