Construction Technology of Large Deep water Suction Anchors 
CHEN Xin, ZHAO Xiaolei, WANG Likun, XIAO Deming, ZHANG Tengyue
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2022, (1): 32 -36 .  DOI: 10.12087/oeet.2095-7297.2022.01.06