Design and Analysis of the Pressure Test Facilities of Subsea Wellhead and Supporting Tools
GENG Yanan, WANG Mingchun, SUN Chong, ZHANG Huizeng, ZHAO Weiqing, ZHAO Suwen, LIJian, HU Xiaoyu
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2023, (2): 14 -21 .